Digital

Digital

Nieuws

NVVB promoot mGBA

Het programma mGBA is veel complexer dan ooit werd gedacht. Steeds luider klinken de stemmen van ‘realisten’ die de huidige GBA willen blijven gebruiken. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) is het daar uitdrukkelijk niet mee eens. Volle kracht vooruit met de mGBA, zegt die.

De vertraging die het programma oploopt is vooral te wijten aan problemen met het ontwikkelen van het centrale systeem voor het bijhouden van de nieuwe Basisregistratie Personen (BRP). Pas na het zomerreces wordt de stand van zaken bekend en wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van de complexiteit.

NVVB-voorzitter Cees Meesters maakt in een brief op de site van zijn vereniging duidelijk dat een beetje tegenwind geen reden is voor opgeven. De oude GBA stamt uit de jaren negentig, is verouderd en moet worden vervangen. Meesters noemt deze niet geschikt voor eigentijdse dienstverlening aan burgers. Hij schrijft onder meer: “We moeten oppassen dat we er niet toe neigen de zaak stop te willen zetten. Dat zou immers betekenen dat er veel geld zou worden weggegooid, maar vooral ook dat de belangrijkste schakel van het stelsel van basisregistraties niet wordt gerealiseerd. De BRP is daarin cruciaal.”

Een heldere oorzaak van de complexiteit van de nieuwe BRP geeft de voorzitter ook: “Die ontstaat door wet en regelgeving en dat doen wij met zijn allen. Er zijn zo’n 800 partijen betrokken bij de totstandkoming van de BRP. Hun primaire processen zijn vaak heel erg verschillend.”

Bron: Digitaal bestuur 29 juli 2013