Digital

Digital

Nieuws

Authentiek of kopie?

Overheidsorganisaties moeten werken met basisregistraties. Om allerlei redenen werken ze graag met gegevenskopieën van die registraties in plaats van authentieke gegevens uit de oorspronkelijke bron te gebruiken. Het real-time raadplegen van basisregistraties vraagt namelijk om een ingrijpende verbouwing van het applicatielandschap van de meeste overheden.

Is gebruik van gegevenskopieën toegestaan? Die vraag staat centraal in een rapport van het cluster Stelsel Oplossingen en UitvoeringsTraject (STOUT), opgesteld door Robin Wevers, Stelsel-adviseur en Marcel Rietdijk, procesmanager Oplossingen, beiden werkzaam voor STOUT. Het rapport heeft het karakter van een ‘leidraad’ of ‘handelswijze’.

Voor het werken met gegevenskopieën pleit:

  • je hebt een grotere bedrijfszekerheid
  • je kunt een betere performance bereiken
  • je kunt gegevens uit verschillende bronnen makkelijker combineren

Tegen het werken met gegevenskopieën pleit:

  • de grotere foutgevoeligheid
  • het belang van het gebruik van de juiste gegevens bij processen met rechtpositionele implicaties

Wevers: “Belangrijk om te beseffen is het verschil in karakter van de diverse basisregistraties. Er is onderscheid tussen geometrisch georiënteerde basisregistraties en de meer op rechtsfeiten gebaseerde registraties. De BGT blijft gedurende twee jaar identiek. In het werken met een kopie schuilt weinig risico. Maar gegevens uit het NHR kunnen rechtspositionele gevolgen hebben. Dan moet je dus gebruik maken van de juiste, authentieke gegevens. Een belangrijke voorwaarde in het werken met gegevenskopieën is dan ook dat de kopie identiek blijft aan de bron.”

Rietdijk: “Wij willen het gebruik van gegevenskopieën niet stimuleren of ontmoedigen. Maar het geniet de voorkeur om de authentieke bron te raadplegen. Het belangrijkste doel voor nu is het bewerkstelligen van de dialoog tussen afnemer en bronhouder.”

De publicatie ‘Kopiebestanden, status en positionering van gegevenskopieën’ is hier te downloaden.

Bron: e-overheid, 25 juli 2013