Digital

Digital

Nieuws

mGBA blijft moeizaam ICT-traject

De modernisering van de Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA) schiet niet op. Daarom wil de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) na het zomerreces een bestuurlijk overleg met minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. De VNG is vooral benieuwd naar een antwoord op de vraag welke gevolgen de problemen bij het realiseren van de centrale ict-voorzieningen hebben voor gemeenten.
De VNG deelt mee dat zij vast wil houden “aan de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken om te komen tot een nieuw systeem voor de GBA onder de afgesproken voorwaarden en doelstellingen en wil doorgaan op de ingeslagen weg. Het nieuwe systeem is noodzakelijk om de dienstverlening van gemeenten aan burgers en bedrijven te kunnen blijven vervullen.”

Plasterk stuurde in mei al een notitie aan de Tweede Kamer waarin hij waarschuwde voor vertraging bij de realisatie van de mGBA, veroorzaakt door de complexiteit van de programmatuur die moet worden gebouwd. Vertraging betekent een uitlopende planning en overschrijding van het budget. Het ministerie heeft intussen enkele scenario’s uitgewerkt om te komen tot kostenbeheersing van het project.

Het vernieuwingstraject mGBA startte al in 2001 en heeft een lange geschiedenis van tegenslagen en kostenoverschrijdingen. In 2009 vond een herstart van het vastgelopen project plaats. Gemeenten moeten in 2015 allemaal het moderne GBA gebruiken. Het Rijks-ICT-dashboard laat zien dat aan de mGBA al ruim 44 miljoen euro is verspijkerd.

Aan de ICT-infrastructuur van de mGBA werken liefst acht ICT-bedrijven mee.

Bron: Computable 11 juli 2013