Digital

Digital

Nieuws

Ombudsman brengt goede dienstverlening overheid in kaart

De Nationale ombudsman gaat onderzoeken wat burgers beschouwen als goede digitale dienstverlening door de overheid. Ook wil hij in zijn onderzoek een antwoord geven op de vraag welke digitale dienstverlening burgers in redelijkheid van de overheid mogen verwachten. Het initiatief van de Ombudsman is een reactie op de ambitieuze plannen van het kabinet om vanaf 2017 de dienstverlening van de overheid volledig te digitaliseren.

De minister van Binnenlandse Zaken staat op het standpunt dat digitalisering van de maatschappelijke dienstverlening automatisch leidt tot hogere kwaliteit. Burgers krijgen meer zicht op de samenhang van de rijksdienst. En meer zicht leidt tot meer begrip.
De plannen zijn onderdeel van de Hervormingsagenda.

De ombudsman is er helemaal niet van overtuigd dat de minister het bij het rechte eind heeft. Hij vindt niet duidelijk dat de zorgen, wensen en ervaringen van burgers een rol hebben gespeeld bij de kabinetsplannen.

Ombudsman Brenninkmeijer: “De vraag is: wat hebben burgers nodig in hun contact met de overheid. Wat ervaren zij als een prettige overheid? Hier wordt tot nu toe weinig aandacht aan besteed.’ In het regeerakkoord stelt de regering zich ten doel de dienstverlening door de overheid te verbeteren. Burgers en bedrijven moeten uiterlijk 2017 alle zaken die zij met de overheid doen digitaal kunnen afhandelen. Minister Plasterk geeft hieraan uitwerking in de recente ‘Visiebrief digitale overheid 2017’ en ook de ‘Hervormingsagenda Rijksdienst: dienstverlenend, slagvaardig, kostenbewust’ van minister Blok beoogt een bijdrage te leveren aan goede dienstverlening aan burgers en bedrijven.”

De ombudsman wil het onderzoek begin 2014 afronden.

Bron: http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl 26 juni 2013