Digital

Digital

Nieuws

Leveranciers verplicht zaakgericht werken te verbeteren

Een heleboel partijen hebben onlangs een overeenkomst getekend om zaakgericht werken te bevorderen: KING, Logius, gebruikersverenigingen, samenwerkingsverbanden en leveranciers.
Kern van de overeenkomst: de leveranciers moeten “meer keus en mogelijkheden rondom zaakgericht werken” bieden. Waarschijnlijk kan het nog vager, maar heel veel vager toch niet…
Achtergrond van de overeenkomst is dat het de invoering van MijnOverheid Lopende Zaken ondersteunt, een ‘generieke’ toepassing om burgers en bedrijven inzicht te geven in alle zaken die de overheid voor hen in behandeling heeft. Hiervoor heeft Logius de ‘Standaard service voor het koppelen met MijnOverheid/Lopende Zaken’ ontwikkeld die nauw verwant is aan de standaard voor Zaak DMS services.

Bron: e-overheid.nl 24 juni 2013