Digital

Digital

Nieuws

Financiële huishouding overheid echt openbaar

Stadsdeel Amsterdam Centrum maakt als eerste overheid zijn financiële gegevens openbaar via de site OpenSpending.nl. Het is de bedoeling dat veel gemeenten, deelgemeenten en stadsdelen volgen, zodat zinvolle onderlinge vergelijkingen kunnen worden gemaakt.

Zeker nu de crisis het werk van gemeenten dicteert, is de behoefte aan financiële transparantie groot, vinden initiatiefnemers Open State Foundation / Hack de Overheid. Ze zijn blij dat stadsdeel Centrum zich zo rap aansloot, maar “het wordt pas echt interessant als je steden met elkaar kunt vergelijken.” In augustus volgen overigens de andere Amsterdamse stadsdelen. Ook is de organisatie in gesprek met Utrecht.

Wethouder Roeland Rengelink van stadsdeel Centrum vindt het nut van open data evident, ook voor financiële gegevens. Moeilijk aan te leveren of arbeidsintensief is het allemaal niet, want het gaat om gegevens die je als gemeente ook aan het CBS moet leveren.
Ook is er geen sprake van vertrouwelijke informatie: alle informatie is ook op te vragen via een WOB-procedure.. Rengelink: “Stukken zoals jaarrekeningen zijn al openbaar, maar vaak in andere formats. Je kunt de informatie wel toeganlijker en beter vergelijkbaar maken, bijvoorbeeld door te normaliseren per inwoner of per hectare.”

OpenSpending.nl staat ook open voor informatie op kostenplaats- en facturenniveau, maar die plaatst het stadsdeel (nog) niet, want dat stelt hogere eisen aan de infrastructuur.

De filosofie achter de site is: “Meekijken helpt”. Volgens de initiatiefnemers zijn gemeenten nu erg gefocust op hun in- en uitgaven. Soms zijn buitenstaanders nodig om hen op nieuwe ideeën te brengen.

OpenSpending.nl krijgt binnenkortook een koppelvlak (API) waarop applicaties rechtstreeks kunnen aansluiten voor het ophalen van de verzamelde gegevens.
De site is onderdeel van het Actieplan Open Overheid dat het ministerie van BZK nog voor de zomer naar de Tweede Kamer stuurt.

Bron: Binnenlands bestuur 26 juni 2013