Digital

Digital

Nieuws

Alleen digitalisering kan inktvraat oplossen

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zal gemeenten geen financiële ondersteuning bieden bij het digitaliseren van hun papieren akten burgerlijke stand. Een groot deel van die akten wordt door inktvraat bedreigt, met name akten uit de periode 1980-2000.
Bij inktvraat tast het zuur uit de inkt het papier aan.

De Nederlande Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB) heeft steeds op het standpunt gestaan dat het ministerie van Veiligheid en Justitie moet betalen, omdat dat ministerie verantwoordelijk is voor de dubbele opslag van de akten (landelijk en bij de gemeenten). Maar het NVVB heeft deze moed opgegeven. Vice-voorzitter Simon Rijsdijk: “We verwachten niets meer van het ministerie, maar we moeten wel zorgen dat die oude akten geborgd zijn.”

De NVVB roept gemeenten op de digitalisering van de persoonsregistratieketen te realiseren, met als belangrijk onderdeel de digitalisering van de akten burgerlijke stand. “De inktvraat wordt hiermee stilgezet en gemeenten kunnen door deze digitalisering efficiencywinsten halen in de dienstverlening,” zegt de NVVB. Ook spelen gemeenten daardoor meteen in op de komst van de Basisregistratie Personen die de GBA vervangt.

Overigens zijn flink wat gemeenten al aan het digitaliseren geslagen, met alle risico’s van dien: “Het gevaar is dan wel dat er op allerlei verschillende manieren en bestandsformaten wordt opgeslagen. Ze hebben daarbij ook met leveranciers te maken. Maar die diversiteit is al ontstaan, doordat sommige gemeenten al stappen hebben gezet.”

Bron: Digitaal bestuur 26 juni 2013