Digital

Digital

Nieuws

Geo in GEMMA geregeld

Geonovum en KING hebben de handreiking ‘Geo in GEMMA’ uitgebracht, onderdeel van de Gemeentelijke Modelarchitectuur (GEMMA).

Geo-informatie is belangrijk en speelt een steeds grotere rol in de gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening. Veel zaken kunnen dankzij de locatie aan elkaar worden gekoppeld.

Voor het juist en slim gebruik van geo-informatie zijn afspraken nodig. Die afspraken geven antwoord op vragen als: om welke gegevens gaat het? Welke applicaties spelen een rol? Hoe worden processen afgehandeld? Voor welke producten wordt geo-informatie gebruikt?

De antwoorden worden opgenomen als uitgangspunten, principes, richtlijnen en modellen in de Gemeentelijke Modelarchitectuur GEMMA.

De handreiking ‘Geo in Gemma’ wijst gemeenten de weg in het gebruik van geografische informatie in dienstverlening en bedrijfsvoering en heeft een nauwe relatie met bijvoorbeeld de basisregistraties.

De handreiking is hier te downloaden.

Bron: geonovum.nl 20 juni 2013