Digital

Digital

Nieuws

Zomaar wat getallen

Het Rijk heeft in 2012 liefst 417.000 digitale facturen ontvangen. Dat kunnen we lezen in de Nieuwsbrief DigiInkoop en e-factureren van Logius. Dat is 27 procent van alle facturen.
Enkele ministeries verwerken de facturen al volledig geautomatiseerd, de rest van de departementen is bezig dit te realiseren. Bijna de helft van de digitale facturen kwam bij de overheid binnen via Digipoort, de centrale voorziening in de infrastructuur van de e-overheid, waarmee overheden en bedrijven gemakkelijk en betrouwbaar gegevens met elkaar kunnen uitwisselen.

Bron: e-overheid.nl 20 juni 2013