Digital

Digital

Nieuws

ICT van de overheid is een verloren hond

We lezen op de website van de Raad voor het openbaar bestuur: “De Raad voor het openbaar bestuur kreeg het verzoek van de Tweede Kamer om te adviseren over de organisatie van de (rijks)overheid, het gebruik van ICT en de dienstverlening aan de burger, in hun onderling verband en vanuit het perspectief van de ‘e-burger’. De vraag stellen is eenvoudiger dan hem beantwoorden…”

Niettemin heeft de Raad een advies kunnen uitbrengen. Het heet ‘Van wie is deze hond?’ en begint met een bericht over een achtergelaten hond in Heerenveen. Want, zo schrijft de Raad:
“Wie bekommert zich om dienstverlening? Wie is er verantwoordelijk voor goede ICT? Is dat het Rijk en zo ja, welke minister van ICT mogen we aanspreken? Of zijn het de gemeenten en andere uitvoeringsorganisaties van de overheid die zelf mogen bepalen hoe ze hun burgers bedienen en met welke ICT-systemen? En van wie zijn eigenlijk al die persoonsgegevens van burgers die liggen opgeslagen in de systemen van de overheid? Kortom, van wie is deze hond?”

Het is een leesbaar advies geworden, waarin een aantal elementen centraal staan:

  • de Tweede Kamer moet zijn greep versterken op de rol die ICT speelt bij dienstverlening aan de burgers
  • daarbij moeten de behoeften van de burgers – wat die ook zijn – centraal staan

De Raad concludeert dat het bij ICT vaak en eigenlijk te vaak gaat over verbetering van de efficiëntie en de bedrijfsvoering van de overheid. Vanuit de gedachte: dan kost de overheid minder en juist daar heeft de burger baat bij.

Verder raadt de Raad de Tweede Kamer aan om zich voortaan in een vroegtijdig stadium te buigen over het belang van ICT en dienstverlening in wetgevingstrajecten. Een hulpmiddel daarbij kan zijn een tweejaarlijkse scan om te toetsen of dienstverlening in voorgenomen wetgeving de voldoet aan behoeften van burgers en daarnaast of ICT-toepassingen voldoen aan criteria van toegankelijkheid, transparantie, veiligheid en privacy.

Meer lezen en concreter? Klik hier

Bron: rob.nl 12 juni 2013