Digital

Digital

Nieuws

Oud plan komt uit de kast

Ook oude plannen komen soms zomaar uit de kast.
Er is bonje in Waalre over loodsen op het woonwagenterrein. De gemeente wil die loodsen weg hebben, woonwagenmensen willen dat juist niet, en nu zijn er rechtszaken. En plots komt daar, als geroepen, een verloren gewaand voorontwerpbestemmingsplan voor het woonwagenkamp uit 2006 boven water. Het plan toont dat de gemeente inderdaad van plan was de situatie met loodsen (voor bedrijfsmatige activiteiten) volledig te legaliseren.

Het plan heeft in 2006 een paar weken ter inzage gelegen maar heeft nooit geleid tot een definitief bestemmingsplan. Daarna was het lange tijd kwijt zonder dat iemand wist waarom. Vorige maand dook het op nadat het ANP een beroep deed op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Volgens de gemeente kan niemand rechten ontlenen aan een voorontwerpbestemmingsplan, volgens de woonwagenbewoners heeft de gemeente verwachtingen gewekt.

Waar was het plan al die tijd? In een doos op de kamer van een manager? In de duistere krochten van het recordmanagementsysteem? De gemeente Waalre vertelt het ons niet.

Bron: Binnenlands Bestuur 9 juni 2013