Digital

Digital

Nieuws

NEN-norm maakt prestaties vastgoed meetbaar

Ook in de vastgoedwereld komt de gebruiker centraal te staan.
Daarom zijn ruim twintig belanghebbenden uit de vastgoedwereld samen met NEN gestart met het ontwikkelen van de NEN 8021: ‘Waardering gebruiksprestatie van utiliteitsgebouwen’. Deze norm helpt gebruikers van vastgoed bij het opstellen van hun eisen en wensen en eigenaren van vastgoed met het voldoen aan die eisen en wensen.

De enorme leegstand van kantoren en ontwikkelingen die je kunt samenvatten onder de noemer Het Nieuwe Werken hebben ook in de vastgoedwereld geleid tot een focus op de gebruiker. De nieuwe NEN 8021 maakt het mogelijk de gewenste en de werkelijke gebruiksprestatie van vastgoed eenduidig vast te stellen. Dat moet garant staan voor optimale afstemming tussen de vraag en aanbod van vastgoed. Normalisatie betekent immers dat je voortaan in één en dezelfde taal spreekt.

De commentaarversie van de nieuwe norm is op 5 juni aangeboden aan de Rijksgebouwendienst en de Dienst Vastgoed Defensie van het ministerie van Defensie en kan worden bestudeerd op www.normontwerpen.nen.nl.

Bron: fmm.nl 6 juni 2013