Digital

Digital

Nieuws

Handelsregister is een goede basisregistratie

TNS/NIPO heeft de kwaliteit van het Nieuwe Handelsregister (NHR) onderzocht en komt tot de conclusie dat de kwaliteit van deze basisregistratie voor bedrijven vrij hoog is. Dat is goed nieuws.

TNS/NIPO heeft een steekproef van meer dan 1000 bedrijven genomen en daaruit blijkt dat 97 procent van de handelsnamen correct is, 96 procent van de activiteiten, 98 procent van de bezoekadressen en 97 procent van de postadressen. Een score die voldoet aan de gestelde normen.

Een iets andere doorsteek van de gegevens levert een minder rooskleurig resultaat op: 89 procent van alle inschrijvingen is volledig correct. De bouw haalt liefst 99 procent, de stichtingen en verenigingen slechts 78 procent. Niet zo heel vreemd, want veel stichtingen en verenigingen hebben vrijwilligers in het bestuur en een enorm verloop onder die vrijwilligers…

Overheden moeten vanaf 1 juli 2014 verplicht gebruik maken van het NHR dat wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. Het is onderdeel van het streven van de overheid om de administratieve lasten van burgers en bedrijven te minimaliseren.

Conclusie van de onderzoekers: er is geen reden tot grote zorg voor de toekomstige gebruikers, die gebruikers moeten straks zelf de risico’s van de foutmarge voor hun eigen activiteiten inschatten. Dit onderzoek kan daarbij helpen.
Uiteindelijk kan alleen ‘verplichte terugmelding’ van geconstateerde gebreken door de afnemers de kwaliteit verder verhogen.

Overigens wordt inschrijving in het NHR ook verplicht voor overheden. De onderzoekers constateren voor overheden een ‘bijna volledige dekkingsgraad’ van de 300 stads(deel)kantoren uit de staatsalmanak. Over de kwaliteit van die overheidsinschrijvingen in het NHR durven ze niets te zeggen.

Bron: Digitaal bestuur 6 juni 2013