Digital

Digital

Nieuws

Sociaal samenwerken is de term!

Het Nieuwe Werken is het niet meer, zegt Lucas Wensing, oprichter van StartReady, een bedrijf dat gespecialiseerd is in Microsoft Lync.
Wat is het dan wel?
Sociaal samenwerken. Ofwel innovatie. “Een toekomst waarin de Nederlandse beroepsbevolking en masse informatie met elkaar deelt.”

Waarom? Omdat voor een efficiënt en effectief verloop van de bedrijfsprocessen het delen van kennis cruciaal is. Wensing verwijst naar een onderzoek van McKinsey uit 2012 waarin staat vermeld dat bedrijven hun omzet met 20 tot 25 procent kunnen verhogen door informatie efficiënter uit te wisselen. Zoeken naar informatie is een van de meest tijdrovende activiteiten, kennis is (in de hoofden van mensen) vaak al aanwezig in de organisatie. Als die kennis in de hoofden blijft, wordt zij een statisch gegeven. Pas als kennis wordt gedeeld, is er sprake van toegevoegde waarde. Wensing gebruikt hiervoor de term ‘sociaal samenwerken’.

Wensing: “Het concept ‘sociaal samenwerken’ is voor te stellen als de uitwisseling van informatie in welke vorm dan ook tussen twee of meer werkende personen, ongeacht of de betreffende personen zich binnen of buiten de organisatiegrenzen bevinden.”

De doelstelling is feitelijk: innovatie. Want als werknemers hun kennis en ideeën voor zichzelf houden, is innoveren onmogelijk.

Wensing noemt het arbeidsproces ook een creatief proces. Sociaal samenwerken moet binnen het arbeidsproces mogelijk worden gemaakt. Dat is wat Het Nieuwe Werken niet lukt. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat leidinggevenden vaak niet over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om hun werknemers op afstand aan te sturen en ook nog aan teambuilding te doen. Bij sociaal samenwerken betekent de dialoog in stand houden. Die bevordert het uitwisselen van informatie.

Dat kan best op afstand, zegt Wensing: “Ik zie iedere dag hoe belangrijk het is dat medewerkers met elkaar in contact staan. Je kunt niet tegen de stroom inzwemmen: medewerkers eisen dat ze flexibel mogen werken. Zorg dus dat je kennisdeling stimuleert, ook als medewerkers niet samen op kantoor zitten.”

Bron: Marqit.nl 21 mei 2013