Digital

Digital

Nieuws

ICT-uitgaven Rijksoverheid dalen

Het aantaal grote en risicovolle ICT-projecten van het Rijk daalt, zo valt te lezen in een bijlage van de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2012 van het ministerie van BZK. Ook vallen de kostenramingen van de huidige projecten lager uit. Dat is goed nieuws.

De rapportage gaat over ICT-projecten van ministeries die minstens 20 miljoen euro kosten of een meer dan gemiddeld risico op mislukking in zich dragen (vrijwel alle ICT-projecten dus).

In 2012 is voor het eerst in de geschiedenis de verzameling projecten geslonken: van 49 projecten met een boekwaarde van 2.409 miljoen euro tot 43 projecten 1.744 miljoen euro.

De afronding van het ERP-systeem van Defensie, de modernisering van de GBA en het IND-systeem INDIGO vallen duurder uit dan verwacht. Een nieuweling op de lijst is Orion, het documentensysteem van de AIVD waarvan de bouw in 2009 is gestart. Het project overschrijdt de magische grens van 20 miljoen door een kostenverhoging.

Overigens kun je vraagtekens zetten bij de correctheid en volledigheid van de lijst, schrijft Binnenlands Bestuur. Het dure project Toeslagen Nieuw (NTS) van de Belastingdienst is dan wel ‘afgerond’, plots verschijnt een nieuw project DTN (Definitief Toekennen Nieuw) op de lijst, bedoeld om hetzelfde toeslagensysteem verder aan te passen.

Van de ambitieuze plannen met de politie-ICT is in de lijst (nog) niets terug te vinden.

De externe inhuur van ICT-adviseurs is nog groot, vooral bij BZK (38 miljoen euro), Financiën (69 miljoen) en Veiligheid en Justitie (36 miljoen), maar het Rijk doet dappere pogingen om ICT-projecten met meer interne krachten uit te voeren.

Bron: Binnenlands Bestuur 14 mei 2013