Digital

Digital

Nieuws

Nederlander heeft weinig ervaring met digitale overheid

Meer dan de helft van de burgers van Nederland is groot voorstander van digitaal zaken doen met de overheid, mits bescherming van de privacy en de mogelijkheid tot persoonlijk contact gewaarborgd zijn. Dat schrijft Binnenlands bestuur op basis van een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Nederlanders zijn vooral niet gecharmeerd van het feit dat overheden hun inkomensgegevens met elkaar delen.

Veel Nederlanders hebben nog maar weinig ervaring met de digitale overheid. Ze kennen vaak wel de website van de gemeente waar ze wonen, maar nauwelijks de helft van de burgers maakt daarvan weleens gebruik. Minder dan een vijfde van de burgers heeft weleens een afspraak gemaakt, een melding gedaan of een product aangevraagd via die website.
Nationale overheidssites zijn nog minder bekend dan die van de gemeente, behalve uiteraard de site van de Belastingdienst.

Motivaction (het bureau dat het onderzoek voor BZK uitvoerde) onderscheidt drie groepen van burger in de omgang met de digitale overheid:

  • de ‘bezorgde burgerij’ die de voorkeur geeft aan traditionele communicatiemiddelen
  • de ‘onverschillige consumenten’ die veel doen met internet maar zelden iets met de overheid
  • de ‘enthousiaste zelfredzamen’ die de digitale overheid goed kennen en ook vrij veel vertrouwen hebben in de overheid

Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek: er zal altijd een groep mensen blijven die persoonlijk met ambtenaren wil spreken en papieren formulieren wil invullen.

De rapportage van Motivaction is hier te vinden.

Bron: Binnenlands Bestuur 6 mei 2013