Digital

Digital

Nieuws

Geonovum publiceert Handreiking archiveren ruimtelijke plannen

De missie van Geonovum: geo-informatie van de publieke sector laagdrempelig toegankelijk maken. Onderdeel van die missie is het maken en onderhouden van een Handreiking archiveren van ruimtelijke plannen.

Waarom?
Overheden zijn verplicht ruimtelijke plannen te archiveren in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te houden. Verantwoord archiveren heet dat. Geen sinecure in het digitale tijdperk.
Zeker omdat een ruimtelijk plan eigenlijk een “samenhangende set van bronbestanden waarin onder andere kaart en regels zijn opgenomen” is. Bronhouders horen deze set bronbestanden zelf zorgvuldig te archiveren, maar dat is in de praktijk niet vanzelfsprekend.

Daarom heeft Geonovum een handreiking opgesteld. Doel: ruimtelijke ordenaars, informatieverzorgers en archivarissen bij een gemeente, provincie en het rijk een hulpmiddel geven bij het archiveren van ruimtelijke data.
Ook moet de handreiking een aansporing zijn om de werkprocessen zo in te richten dat ruimtelijke plannen in één moeite door op een goede manier worden gearchiveerd.

De handreiking is geschreven in samenwerking met deskundigen van gemeenten, provincies, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Nationaal Archief.

Direct naar de handreiking

Bron: Geonovum.nl 2 mei 2013