Digital

Digital

Nieuws

Burgemeester noemt mogelijkheden ICT ongelimiteerd

De lokale overheid heeft de laatste jaren reuze stappen op ICT-gebied gezet. Burgemeester Arjen Gerritsen (De Bilt) en VIAG-voorzitter Arend van Beek bespreken de ontwikkelingen en komen gezamenlijk tot de conclusie: “Het vertrouwen is enorm gegroeid.”

Gerritsen stelt vast dat gemeenten twee decennia geleden nog erg op zichzelf waren en nauwelijks met elkaar samenwerkten. Ook, en misschien wel daardoor, bleven ze vaak achterlopers op het gebied van ICT. Intussen werken gemeenten juist veel samen en zijn ze op ICT-gebied helemaal bij. Als het gaat om invoeren van het concept van zaakgericht werken lopen ze zelfs voor op het bedrijfsleven.

De samenwerking heeft voor de gemeente De Bilt de vorm gekregen van een ICT shared service center met zes gemeenten. De burgemeester: “Dat is een vloeiend proces geweest dat iedereen belangrijk vond, omdat je op deze manier de dienstverlening kunt waarborgen.”

Van Beek en Gerritsen zijn het erover eens dat het vertrouwen van de burger in de overheid is gegroeid door de ontwikkelingen op ICT-gebied: Nederlanders zijn positief over de dienstverlening van de overheid. Dat is mede te danken aan de groei van de digitale dienstverlening en de éénloketgedachte.
Maar vertrouwen kan als sneeuw voor de zon verdwijnen en dat mag niet gebeuren, zegt Gerritsen: “De ICT betrouwbaar zijn, het moet werken en het beheer ervan moet persoonsonafhankelijk zijn, makkelijk te auditen.”

Volgens Gerritsen ligt De toekomst van de sector in de cloud: “De basisregistratie en de administratie komen op een centraal punt te staan. Je hoeft geen automatiseringsprofeet te zijn om dat te zien. Dat gaat gewoon gebeuren.”
Van Beek gelooft in standaardisatie en hergebruikt: “Gemeenten hoeven niet allemaal hun eigen programma te ontwikkelen. We gaan naar een basisgemeente toe. Die hebben grosso modo dezelfde ICT, met hier en daar wat specialisaties.”

Duidelijk is wel dat gemeenten nog één terrein echt braak laten liggen, dat van de social media. Dat bleek niet alleen in Haren. Van Beek: “De mogelijkheden zijn ongelimiteerd, maar wij maken er nog geen gebruik van.”

Bron: Gemeente.nu 8 april 2013