Digital

Digital

Nieuws

Handreiking gegevensmanagement definitief

De definitieve handreiking Gegevensmanagement is beschikbaar! De handreiking is ontwikkeld door Operatie NUP in samenwerking met de gemeenten Arnhem, Deventer, Ede, Groningen, ‘s Hertogenbosch en Rotterdam.

De gemeenten hebben hun best practices vertaald naar algemeen toepasbare modellen die een handreiking zijn voor gedachtevorming, bewustwording en realisatie van (gemeentelijk) gegevensmanagement.

Wat is dat, gegevensmanagement? Gegevensmanagement is “het geheel van activiteiten om in de organisatie op het juiste moment over de benodigde gegevens te beschikken.”

Gemeentes hebben het dringend nodig om een gezamenlijk referentiekader voor definitie en gebruik van gegevens in het leven te roepen. Zodat niet allerlei vakspecifieke processen binnen de organisatie met elkaar gaan botsen.

De handreiking is te downloaden.

Bron: 16 april 2013