Digital

Digital

Nieuws

Basisproducten voor e-Depot beschikbaar

Deskundigen van alle Regionale Historische Centra en het Nationaal Archief hebben twee jaatr lang gewerkt aan vier producten die de basis moeten zijn voor de implementatie van het e-Depot. De deelnemende organisaties gaan deze producten nu toepassen in hun eigen organisatie en voor hun eigen werkingsgebied. Het gaat om de volgende producten:

  • Werkprocessen: Handboek werkprocessen voor RHC’s Verwerven, Beheren en Beschikbaar stellen
  • Architectuur: de gemeenschappelijke gewenste Enterprise Architectuur van de RHC’s
  • Metagegevens: het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden in het werkingsgebied van de RHC’s
  • Personeel & Organisatie: Handboek Rollen, Taken, Verantwoordelijkheden, Competenties e-Depot; opleidingsplan e-Depot.

De producten zijn te vinden op achter deze link

Bron: duurzaamtoegankelijk.blogspot.nl, 15 april 2013