Digital

Digital

Nieuws

Ketensamenwerking belangrijk onderdeel NORA

De referentiearchitectuur NORA voor de elektronische overheid krijgt binnenkort een belangrijke uitbreiding met concrete richtlijnen voor het inrichten en besturen van ketensamenwerking.

De praktijk heeft aangetoond dat die uitbreiding wenselijk is: zo zijn het uitvoeringsproblemen bij het aanleveren van inkomensgegevens door de Belastingdienst die de geplande inkomensafhankelijke huurverhoging dwarszitten.

Cor Franke, projectleider doorontwikkeling NORA, zag hier met zijn collega’s aanleiding in om het boekje ‘Ketens de Baas’ samen te stellen. Dat wordt in mei als NORA-katern uitgegeven.

Het boek is vooral bestemd voor bestuurders en overheidsmanagers die in ketens gaan samenwerken en denken dat NORA alleen iets voor technici en IT-architecten is. Franke: “Je hoeft het meer technische deel van NORA ook niet helemaal te begrijpen, je kunt het ook gebruiken om vragen te stellen. Het is een middel om te sturen. Bestuurders kunnen met NORA in de hand zorgen dat IT-architecten binnen hun organisatie de zaken zodanig inrichten dat ze de samenwerking met andere organisaties niet in de weg staan. En voor ketenbesturing, waar ze zelf voor aan de lat staan, hebben ze dan het nieuwe katern.”

Het probleem met ketensamenwerking is vergelijkbaar met dat van de verkokerde overheidsorganisaties (van vroeger). Het ‘verticale’ organisatiebelang staat haaks op het ‘horizontale’ ketenbelang. En de overheid als geheel wordt toch echt afgerekend op een effectieve en efficiënte inrichting van de ketens.

Bij het samenstellen van het boekje zijn specialisten uit de loonaangifteketen betrokken. Het boekje bevat een aantal nuttige richtlijnen, zoals het houden van een ‘initiële ketenconferentie’ waarin de samenwerkers in de keten de basis leggen voor het gezamenlijke ‘ketendenken’. Franke: “We zien vaak ketens van start gaan zonder dat er heldere afspraken worden gemaakt over wat het doel is van de ketensamenwerking en op welke manier de samenwerking bestuurd moet worden. De gedachte is: probeer nou eens van tevoren na te denken over ketenbesturing in plaats van gaandeweg.”

Ketens de baas is vanaf mei te downloaden van noraonline.nl.

Bron: Digitaal bestuur 10 april 2013