Digital

Digital

Nieuws

Europese burger krijgt geen recht op vergetelheid

EU-commissaris Viviane Reding heeft een aantal voorstellen gedaan van voor vernieuwing van de Europese privacyrichtlijn. Een daarvan is: het recht op vergetelheid. Letterlijk: “Iedereen heeft recht te worden ‘vergeten’, wanneer gegevens niet langer nodig zijn of wanneer iemand zijn gegevens wil laten wissen.” Het zou dan een recht moeten zijn alle gegevens over je persoon van internet te (laten) wissen.

Peter Hustinx, EU-toezichthouder voor de gegevensbescherming, meent dat realisatie van dit recht praktisch gezien onmogelijk is, vooral omdat Europese landen verdeeld zijn over wat je moet beschouwen als gevoelige persoonlijke gegevens.

Hustinx vindt het belang van het ‘recht op vergetelheid’ ook nogal overdreven. Wel is hij voorstander van meer transparantie en duidelijkheid voor alle partijen over hun verantwoordelijkheden. Alleen daardoor krijgen burgers vertrouwen in het juiste gebruik van hun persoonlijke gegevens door overheden en bedrijven. Dat vertrouwen leidt tot een sterkere groei van de digitale economie, denkt Hustinx: “Innovatie vereist effectieve wetten om gegevens te beschermen. Investeringen in innovatie en vertrouwen gaan hand in hand.”

Bron: Automatiseringgids 27 maart 2013