Digital

Digital

Nieuws

Audit alert voor keteninformatisering

Hij is niet direct via je mobiel te ontvangen, maar is wel springlevend: de audit alert. Een dringende oproep aan verantwoordelijke bestuurders om in de eigen organisatie of branche een audit uit te voeren.

NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors, gaf er eentje uit voor ontwikkelingen en bedreigingen in informatieketens van overheidsinstellingen. Deze ketens kenmerken zich door uitvoering van processen over verschillende organisaties heen. Het risico zit ‘m vooral in de vaak verschillend ingerichte en niet op elkaar afgestemde informatiehuishoudingen van de ketenpartners.

De beroepsorganisatie stelt vast dat deze informatieketens weliswaar effectief zijn, en dus het gewenste resultaat opleveren, maar ook allerlei risico’s met zich meebrengen. Die risico’s liggen vooral op het terrein van informatiebeveiliging. NOREA vreest dat interne beveiligingsspecialisten van overheidsorganisaties hun management vaak ‘vergeten’ op de hoogte te stellen van risico’s. Daardoor hebben bestuurders vaak een op niets gebaseerd gevoel van veiligheid. “In de praktijk komen regelmatig incidenten voor met gevolgen voor een hele keten.”

De Audit Alert van NOREA somt alle belangrijke risico’s en tegenmaatregel op en is vrijelijk te downloaden.

Bron: Accountancynews.nl 21-03-2013