Digital

Digital

Nieuws

Burger kan digitale post van overheid verwachten

Gemeenten moeten het vanaf 2014 als de gewoonste zaak van de wereld beschouwen om burgers digitale post te sturen. Het middel daarvoor: de Berichtenbox op Mijnoverheid.nl.

Projectleider Tjerk Venrooij verwacht eind 2014 zes miljoen aansluitingen op de Berichtenbox te hebben gerealiseerd. Een stuk of vijftien keer zoveel als nu. Vooral de Belastingdienst zal aanjager zijn van de Berichtenbox, maar ook voor gemeenten liggen interessante kostenbesparingen in het verschiet als post niet meer op papier hoeft te worden verstuurd.

Onlangs heeft de gemeente Eindhoven, dat meedoet aan de pilot met de Berichtenbox, het eerste testbericht vanuit de Berichtenbox verstuurd. Het ging om de melding van een verlopen reisdocument.
De pilot moet een aantal zinvolle resultaten opleveren waarmee softwareleveranciers aan de slag kunnen. Het is de bedoeling dat alle belangrijke gemeentelijke leveranciers vanaf mei in staat zijn berichten naar de Berichtenbox te sturen (en niet langer naar de printer).

Eindhoven heeft berekend dat het de kosten van aansluiting op de Berichtenbox in vier jaar kan terugverdienen. De winst is groter naarmate meer burgers zich aanmelden voor de Berichtenbox. De winst wordt, net als in de handel, behaald door grotere volumes.

Gemeenten moeten overigens nog de nodige stappen zetten om aan te sluiten op de Berichtenbox. Aangepaste software testen, installeren en in gebruik nemen. De beveiliging regelen middels een PKI-beveiligingscertificaat en een softwarematige ‘Digikoppeling’-adapter.

En als de berichtenvolumes eenmaal groot zijn, moet ook de financiering worden geregeld – momenteel brengt beheerder Logius nog geen kosten per bericht in rekening.

Als dat eenmaal allemaal voor elkaar is, wordt eindelijk de droom gerealiseerd die al jaren bestaat: geen papieren post meer van de overheid.

Bron: Digitaal bestuur 14 maart 2013