Digital

Digital

Nieuws

GEMMA Zaaktypencatalogus 2.0 verschenen

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten KING heeft op zijn website de nieuwe GEMMA zaaktypecatalogus 2.0 (afgekort: ZTC 2.0) gepubliceerd. KING heeft het model voor het ontwerpen, beheren en uitwisselen van zaaktypen ontwikkeld samen met een aantal gemeenten en leveranciers.

De ZTC is de motor onder zaakgericht werken, in de ZTC 2.0 definieert KING de kenmerken voor het beschrijven van een zaaktype. Voor de duidelijkheid: ZTC 2.0 is niet een lijst met uitgewerkte zaaktypen, maar een sjabloon voor de ontwikkeling van een eigen zaaktypencatalogus. Tegelijkertijd wijst ZTC 2.0 gemeenten de weg om kennis van en ervaring met zaakgericht werken te delen.

De ZTC 2.0 sluit volgens KING beter aan op andere GEMMA-onderdelen dan de vorige versie en biedt de mogelijkheid om zaaktypen gedetailleerd uit te werken. Daarmee kunnen gemeenten zich gesteund voelen bij het verbeteren van de informatiehuishouding en de procesuitvoering.

In het kader van de ZTC 2.0 stelt KING onder meer de volgende documenten beschikbaar:
- ZTC 2.O
- Begeleidend document
- Sjabloon ZTC 2.0
- Informatiemodel ZTC 2.0
- Referentiezaaktype: Bezwaar behandelen
- Referentiezaaktype: Subsidieaanvraag behandelen

Te downloaden van de website

Bron: Kinggemeenten.nl 12 maart 2013