Digital

Digital

Nieuws

Weer procesgerichte selectielijst van Digital goedgekeurd

De selectielijst van het CPE (Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten) is eind februari gepubliceerd in de Staatscourant. De selectielijst is opgesteld door Peter Brand (Digital) en kenmerkt zich door een grote procesgerichtheid.
Peter Brand: “Procesgerichte selectielijsten zijn uitstekend bruikbaar in de digitale omgeving en makkelijk te onderhouden omdat ze gebaseerd zijn op de werkprocessen zoals die binnen de organisatie worden gebruikt. Daarmee zijn ze niet alleen herkenbaar voor eindgebruikers, maar sluiten ze ook aan op de nieuwe Archiefregeling. Daarin staat uitdrukkelijk vermeld dat de ordening die je in het dynamische proces gebruikt terug te vinden moet zijn in de selectielijst. Voor ons heel logisch, wij werken al jaren zo.”

De vaststellingsbeschikking van de selectielijst is gepubliceerd in de Staatscourant op 15 februari 2013. De selectielijst zelf is te vinden op de website van het Nationaal Archief

Bron: Digital 3 maart 2013