Digital

Digital

Nieuws

Je kunt beter investeren in beleid dan in ICT-systemen

In het blad Binnenlands bestuur is februari de maand van de ICT-samenwerking.

Die samenwerking wordt bepaald niet gestimuleerd door de dreiging van het kabinet met herindelingen. Zolang die dreiging boven de markt hangt, blijft de bouw van de noodzakelijke regionale ict-infrastructuur uit, want dat zou kunnen worden uitgelegd als ‘voorsorteren’ op een fusie. En zo’n voorsortering kan een lokale politicus de kop kosten.

Aldus Hein van Duivenboden, hoogleraar Interbestuurlijke Samenwerking aan de TiasNimbas Business School. Hij ziet gemeenten stilletje ambtelijk samenwerken, “maar bestuurlijk moet het stil blijven, anders komen fusievrezende burgers en raadsleden in opstand.”

En dat terwijl gemeenten juist behoefte hebben aan ICT-sasmenwerking door grote decentralisaties van processen als werk en inkomen, zorg, veiligheid en ruimtelijke ordening.

Marcel Thaens, hoogleraar ICT aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: “De argumenten voor herindeling zijn versterking van de bestuurskracht en meer doen met minder middelen. Ik denk dat ict een goed middel is om samenwerking zodanig te bevorderen dat deze doelen ook zonder herindeling worden behaald.”
Overigens twijfelt hij eraan of de gemeenten al die decentralisaties wel aankunnen. Dat draagt in zich het risico dat gemeenten op eigen houtje allerlei systemen gaan ontwikkelen.

En beter dan investeren in de ontwikkeling van ICT-systemen kunnen gemeenten investeren in de kwaliteit van beleid.

Bron: Binnenlands bestuur februari 2013