Digital

Digital

Nieuws

Autonomie remt gemeentelijke ICT

In het blad Binnenlands bestuur is februari de maand van de ICT-samenwerking.

Allereerst komt de Fries Almar Wimer Siebenga aan het woord, de man die zich tooit met de prachtige eretitel ICT-samenwerkingspionier. Hij was bijna tien jaar de baas van het samenwerkingsverband Zuidwest-Fryslân, waarin zeven gemeenten hun ICT gezamenlijk organiseerden.

“Het is te zot voor woorden om nog zelf het wiel te willen uitvinden,” zegt Siebenga over al die Nederlandse gemeenten die zelf hun ICT blijven ontwikkelen en ondersteunen. ”Nog steeds denkt men vaak dat automatisering een einddoel is. Maar ICT is alleen maar voorwaardenscheppend voor de samenwerking in procesinrichting en -ontwikkeling bij gemeenten.”

Als gemeenten samenwerken, moeten ze gezamenlijk keuzen maken, ook in de ICT. En daar wringt de schoen. Want geen enkele gemeente is vrolijk als je aan de gemeentelijke processen begint te morrelen, is de ervaring van niet alleen Siebenga: “Je ziet nog steeds met nieuwe samenwerkingsverbanden dat deelnemers de softwarekeuzes voor zichzelf willen houden. Alsof dat je autonomie bevestigt.” Het zijn woorden die lijken op de boodschap van Tof Thissen, directeur van KING.

Ongetwijfeld hebben grotere organisaties een complexere ICT, zegt Siebenga, maar die complexiteit moet niet leiden tot kleinschaligheid en eigenwijsheid. Zijn mening: “Ik zeg al jaren dat je een gemeente moet gaan zien als een franchise-onderneming, die zijn bedrijfsvoering niet meer afzonderlijk gaat inrichten. Dat moet op regionale, of later wellicht op landelijke schaal gebeuren. En lokaal moet die gemeente zijn sociaal-economische problematiek en zijn ruimtelijke ordening aanpakken op de manier die past bij het gebied.”

Daarbij is, zegt Siebenga, een beetje druk van bovenaf wel gewenst. Bijvoorbeeld van de landelijke politiek: “Op de autonome manier gaat het veel te langzaam.”

Meer lezen

Bron: Binnenlands bestuur, februari 2013