Digital

Digital

Nieuws

Openbaarheid geldt voor alle overheden

De Hoge Raad heeft bepaald dat gemeenten geen vergoeding mogen vragen voor extra werk dat voortvloeit uit informatieverzoeken op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseerde gemeenten in het verleden vaak om zo’n vergoeding aan burgers en bedrijven te vragen. De VNG wil, nu dat niet meer kan, een vergoeding van het Rijk voor gemeenten die worden bestookt met WOB-verzoeken.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wuift die gedachte weg: “De Wob geldt voor alle overheden. Openbaarheid vloeit zelfs voort uit internationaal-rechtelijke verplichtingen, is dus een kerntaak voor alle overheden.”
Deskundigen geven hem gelijk. Bernd van der Meulen, hoogleraar Recht en Bestuur aan de Wageningen Universiteit, zegt tegen nu.nl: “Het zijn van de overheid brengt verplichtingen met zich mee en transparantie is daar een van. Er is geen enkele reden om lasten die uit de Wob voortvloeien anders te behandelen dan de lasten die uit de Algemene wet bestuursrecht komen. Ik constateer dat er een einde aan het debat is gekomen met de uitspraak van de Hoge Raad. Het laatste woord is het laatste woord. De discussie is klaar.”

Bron: Nu.nl 10 februari 2013