Digital

Digital

Nieuws

Digitaal samenwerken is belangrijker dan groot zijn

Gemeenten kunnen beter met allerlei digitale middelen samenwerken op beleidsonderwerpen dan eindeloos soebatten of toename van hun omvang tot meer dan 100.000 inwoners nuttig. Dat vindt Hugo Verheul, lector i-Thorbecke van NHL Hogeschool.

Hij baseert zijn mening op een onderzoek van zijn eigen Hogeschool waaruit blijkt dat gemeenten in het noorden van Nederland al uitgebreid samenwerken: “Zelfs gemeenten die zeggen alles liever zelf te doen, hebben toch nog minimaal zo’n tien samenwerkingsverbanden op allerlei beleidsterreinen. En ik ben daardoor wel anders naar die hele discussie over schaalgrootte en herindeling gaan kijken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat een beetje een non-discussie vind. Ook gemeenten van minimaal 100.000 inwoners zullen blijven samenwerken. Ik denk dat je vooral moet kijken naar wat de juiste schaal per beleidsonderwerp is en hoe je die samenwerking op een goede manier inricht. Daar kan nog verder gerationaliseerd en geprofessionaliseerd worden.”

Voorwaarde is wel, zegt Verheul, dat de bestuurlijke organisatie van gemeenten het belang van digitalisering begrijpen en de mogelijkheden ervan benutten. Dat is nu niet het geval: “Op bestuurlijk niveau worden allerlei overeenkomsten gesloten en dan wordt de organisatievorm gekozen. En vervolgens mogen de mensen van de ICT aan de slag om dat ook digitaal te ondersteunen. Aan de ene kant worden die daardoor vaak opgezadeld met een haast onmogelijke klus en aan de andere kant loopt men veel kansen mis om ook andere vormen van samenwerking op te zetten.”

Allerlei vormen van samenwerking zijn mogelijk. Daarbij zijn gemeenten echt niet gebonden aan de eigen regio. Verheul ziet veel in samenwerking tussen krimpgemeenten die honderden kilometers uit elkaar kunnen liggen, maar dezelfde problematiek kennen.

Daarnaast legt Verheul veel nadruk op de ontwikkeling van de ‘digitale competentie’ van ambtenaren. “Natuurlijk draait niet de hele wereld om digitalisering, maar er zou wel meer integratie moeten zijn van digitale en bestuurlijke aspecten. Toekomstige ambtenaren moeten digitaal competent zijn. Dat ze met computers kunnen werken dat geloven we wel, maar dat ze ook de vertaalslag kunnen maken naar het werken in de overheid is heel belangrijk. Ze moeten zich bijvoorbeeld bewust zijn van de mogelijkheden op digitale platformen samen te werken.”

De doelstelling van het lectoraat i-Thorbecke, waaraan Verheul verbonden is, is bij te dragen aan een weloverwogen digitalisering van het openbaar bestuur, in het bijzonder in Noord-Nederland.

Bron: Binnenlands bestuur 8 februari 2013