Digital

Digital

Nieuws

"Empowerment van de patiënt werkt beter"

Onderzoeksbureau Gartner constateert dat Chief Information Officers (CIO’s) van zorginstellingen zich te weinig bemoeien met strategische vraagstukken binnen hun organisatie. Eigenlijk zouden ze lid moeten zijn van de Raad van Bestuur van hun organisaties.

Gartner stelt vast dat veel bedrijven (terecht) verwachten dat IT een belangrijke bijdrage levert aan de reductie van de zorgkosten en de verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Gartner vindt dat een CIO daarin een voorname rol moet spelen: “Een CIO wordt meer een verandermanager. Het is belangrijk dat deze in een vroeg stadium kan meepraten en meebeslissen over IT-investeringen. En hij moet niet alleen oog hebben voor technische zaken maar ook voor de cultuur en het absorptievermogen van een organisatie.”

Gartner stelt ook vast dat de invoering van IT-technologie in de zorgsector traag verloopt. “Cloud-technologie wordt nauwelijks gebruikt.” Een bekend voorbeeld is het Verenigd Koninkrijk. Daar heeft de overheid een speciale cloud voor de publieke sector gebouwd, maar geen enkel ziekenhuis maakt er gebruik van.

Tegen de constateringen in voorspelt Gartner niettemin dat mobiliteit en ‘bring your own device’ de komende jaren een opmars zullen maken in zorgcentra.

Een ander belangrijk onderwerp is uitwisselen van patiëntengegevens via elektronische patiëntendossiers. In Europa kiezen de meeste landen voor een centraal dossier, maar misschien pakken ze het in Amerika slimmer aan. Daar bestaan verschillende dossiers naast elkaar en logt de patiënt in via een zorgportaal. Gartner: “Je hoeft helemaal niet te centraliseren. Empowerment van de patiënt werkt misschien wel beter dan een centrale benadering. “

Bron: Zorgvisie.nl 6 februari 2013