Digital

Digital

Nieuws

Agile is niet heilig maar wel voordelig

Het softwarebedrijf Xebia doet jaarlijks een onderzoek naar de ontwikkeling van ‘agile werken’ en komt tot de conclusie dat deze werkwijze overal wordt toegepast, maar zelden buiten software-omgevingen.

Vrijwel alle ondervraagde informatiemanagers in het onderzoek zijn bekend met agile en een meerderheid heeft er ruime ervaring mee. “Scrum en XP (Extreme Programming) waren in 2012 de dominante agile-methodieken. Kanban staat met 30% op de tweede plaats, vlak erachter (28%) staan SDM en de watervalmethode.”

Wat al deze termen betekenen, vindt u bijvoorbeeld op wikipedia.

Opvallende uitkomst van het onderzoek is dat ‘agile’ wordt ingevoerd in de software-omgeving, maar dat de uitrol daarbuiten stokt. Meestal meteen. Vaak vallen de informatiemanagers zelf terug op ‘oud gedrag’ – agile vraagt immers om vertrouwen en durven omgaan met onzekerheden. Ook is er in de meeste organisaties nauwelijks kennis over agile aanwezig.

Meestal evenwel geven de respondenten in het onderzoek de schuld aan de producteigenaar. Die was “niet beschikbaar, maakte geen keuzes of had geen mandaat”. Ook gebrek aan kennis en ervaring, weerzin tegen cultuurverandering en druk van buiten om traditioneel te werken droegen bij aan het falen van de agile-projecten.

Overigens moet agile software-ontwikkeling niet als de hemel worden beschouwd. Ook als software agile is ontwikkeld, zijn er klachten: het spul voldoet niet aan de gestelde eisen, is niet stabiel of wordt te laat opgeleverd. Slechts in een vijfde van de gevallen klaagt de opdrachtgever niet.

Wel vinden veel ondervraagden dat agile ontwikkelen over het algemeen de kwaliteit van de producten en het werkplezier van de mensen bevordert.

Bron: Automatiseringgids 6 februari 2013