Digital

Digital

Nieuws

ICT van overheid weinig burgergericht

De Tweede Kamer bereidt een parlementaire enquête naar ICT bij de overheid voor. Daartoe stelt een voorbereidingscommissie allerlei vragen aan deskundigen. Onder meer aan het Rathenau Instituut. Dat instituut waarschuwt dat de belangen van de burger in de knel kunnen raken bij het ontwerp van ICT-systemen van de overheid.

De kritiek is logisch. Een paar jaar geleden was digitalisering altijd vooral bedoeld ‘om het de burger gemakkelijk te maken’. De economische tegenspoed evenwel dwingt overheden om steeds meer te letten op zaken als ‘stroomlijning organisatie en verhoging efficiëntie’. Het Rathenau Instituut vindt dat een gevaarlijke ontwikkeling.

De risico’s zijn evenwel groter dan dat: beveiliging van systemen met persoonsgegevens, maar vooral ook de ‘toenemende afhankelijkheid van burgers van een gedigitaliseerde overheidsbureaucratie’.

Een voorbeeld: als een burger ten onrechte wordt geregistreerd als zwartrijder, is die onterechte informatie door koppeling van systemen overal bekend, en kan de burger dit nauwelijks ongedaan (laten) maken: “de afhankelijkheid van ICT neemt toe, de invloed die de burger erop heeft, neemt af”.

De overheid zou hiermee, aldus Rathenau, bij het ontwerp van systemen al rekening moeten houden. Daarnaast geeft het instituut het vrij algemene advies dat burgers meer regie moeten hebben over hun gegevens en makkelijker toegang horen te krijgen tot overheidsinformatie.

Bron: Binnenlands bestuur 4 februari 2013