Digital

Digital

Nieuws

Digitale archiefsector krijgt miljoenen

Burgers moeten overheidsinformatie simpeler kunnen vinden en overheidsinformatie moet veel sneller openbaar worden. Daarover hebben minister Bussemaker (OCW), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in het zogenaamde Archiefconvenant afspraken gemaakt .

De partijen zijn overeengekomen dat het digitaal archief van de overheid duurzamer en toegankelijker moet zijn dan ooit op papier mogelijk was. Historische informatie willen ze toegankelijk maken via een landelijke portal.

Een van de belangrijkste doelen voor 2016 is een landelijk dekkend netwerk van e-depots, elektronische depotvoorzieningen voor alle overheden. De overdracht van eeuwig te bewaren overheidsinformatie naar het elektronisch archiefdepot moet sneller plaatsvinden, nu duurt dat meestal minstens 20 jaar. Digitale toegang tot archieven van de overheid moet de standaard worden. Ook zullen alle overheden aan particuliere organisaties tips beschikbaar stellen zodat die hun digitale archief duurzaam leren beheren.

De minister heeft negen miljoen euro gereserveerd voor de innovatie van het archiefwezen in de periode 2013-2016. Het Nationaal Archief start in 2013 met dat geld een programma, de provincies, gemeenten en waterschappen dragen bij door inzet van menskracht of financiën. Het Nationaal Archief zal zich ontwikkelen tot kenniscentrum voor archiefzorg en archiefbeheer.

Een mooie schets van de achtergrond van deze investering:
“Onze samenleving digitaliseert in rap tempo, zo ook de overheid. Alle overheden maken momenteel de omslag naar digitaal werken, in hun dienstverlening aan burgers, hun bedrijfsvoering en onderlinge communicatie.
Digitaal werken betekent ook digitaal archiveren. Duurzame toegankelijkheid vraagt om een optimaal functionerende informatie- en archiefketen: vanaf de ambtenaar die een digitaal document maakt, via opslag in een elektronisch archief (e-depot), tot en met de burger die dit als openbare informatie via het e-depot kan terugvinden.

Bron: Nationaal archief 24 januari 2013