Digital

Digital

Nieuws

Waterschapshuis 2.0 in de maak

Een Waterschapshuis 2.0 is nodig. Dat concludeert Binnenlands Bestuur op basis van een vernietigende evaluatie die Twijnstra Gudde maakte over het ICT-project van de gezamenlijke waterschappen voor het realiseren van een gezamenlijk belastingsysteem (TAX-i). Dat project strandde in 2011, leverde geen van de beoogde resultaten op en verstookte niettemin 17,2 miljoen euro.

Het project, aangestuurd door het Waterschapshuis, kenmerkte zich volgens de evaluatie door “de klassieke faalfactoren in ICT-projecten bij de overheid”, zoals ‘halfhartig commitment van de bestuurders aan het project’, een onduidelijk mandaat van het Waterschapshuis en de onmogelijkheid om te komen tot de harmonisatie van werkprocessen die nodig was om een gezamenlijk belastingsysteem tot stand te brengen.

Organisatorisch was er ook het nodige mis. Er was geen heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen projectorganisatie, Waterschapshuis en de afzonderlijke waterschappen. Daarnaast dreef het Waterschapshuis op externe inhuur en bleken planningen steeds onhaalbaar.

Technisch leek het nergens naar: “De gekozen service oriented architectuur (SOA) was nog onbewezen technologie. Ook was de keus voor een eigen waterschapsdatabase met toegang tot alle basisregistraties niet handig op het moment dat het stelsel van basisregistraties nog vorm aan het krijgen was.”

Zowel opdrachtgever als IT-dienstverlener Logica onderschatten de technische complexiteit van het geheel. Achteraf kun je zelfs zeggen dat het systeem, gezien de technische keuzes, sowieso niet realiseerbaar was.

Toch modderde men door. Met het resultaat: 17,2 miljoen besteed, niets gerealiseerd.

Twijnstra Gudde stelt in de evaluatie ook een fundamentele vraag: kunnen waterschappen wel samenwerken in ICT? Is Het Waterschapshuis ‘als regie- en uitvoeringsorganisatie voor ICT’ wel een geschikt concept voor 25 autonoom opererende waterschappen?
Het adviesbureau denkt van niet: “Het Waterschapshuis zou eigenlijke zijn ambitie, rollen en taken moeten herdefiniëren en moeten accepteren dat kleinere samenwerkingsverbanden effectiever kunnen zijn.” Het Waterschapshuis moet zich richten op stimuleren en faciliteren.

De speciale commissie van de Unie van Waterschappen voor deze projectevaluatie steunt de conclusies van Twijnstra Gudde en adviseert op korte termijn vast te stellen hoe ‘Het Waterschapshuis 2.0’ eruit moet komen te zien.

Bron: Binnenlands bestuur 14 december 2012