Digital

Digital

Nieuws

Voor Hengelo is substitutie onderdeel van digitale dienstverlening

De gemeente Hengelo is jaren bezig met digitaal werken, zowel binnen de eigen organisatie als in de contacten met de inwoners. In het laatste geval heet dat: digitale dienstverlening. Inwoners van Hengelo kunnen al heel lang digitaal allerlei diensten van hun gemeente te verkrijgen.
De gemeente heeft intussen een nieuwe stap gezet op weg naar volledig digitaal werken: “Provincie Overijssel heeft onlangs ingestemd met het digitaal bewerken en bewaren van ingekomen papieren documenten door gemeente Hengelo. Dit betekent dat de gemeente een binnengekomen aanvraag direct digitaal maakt en het papieren document mag vernietigen. De verdere afhandeling vindt vervolgens ook volledig digitaal plaats.” Aldus de website.

De gemeente heeft de nodige tijd besteed aan de voorbereiding van de aanvraag voor vervanging. Er is een handboek Substitutie opgesteld dat is getoetst door de Provincie.

Deze mijlpaal is onderdeel uit van het programma Digitaal Werken, gericht op de verbetering van “de digitale dienstverlening aan de inwoners, de efficiency van de gemeentelijke organisatie en het aansluiten bij de tijdsgeest”.

Wethouder Erik Lievers is trots: “De gemeente Hengelo is één van de eerste gemeenten in Overijssel die deze Substitutiemachting heeft gekregen. Dat is een hele prestatie.”

De provincie Overijssel zelf verkreeg overigens al in 2010 een machtiging voor vervanging.

Bron: Hengelo.nl 27 november 2012