Digital

Digital

Nieuws

Mooi product van Digital goedgekeurd!

De selectielijst van Naktuinbouw, opgesteld door Peter Brand namens Digital, is goedgekeurd. De Raad voor Cultuur had zelfs geen enkele opmerking op de lijst, daarmee kon het traject van vaststelling erg kort blijven.

Naktuinbouw kan nu selecteren aan de hand van de selectielijst die gepubliceerd is in de Staatscourant.