Digital

Digital

Nieuws

Enkele stoere gemeenten testen het Nieuwe Handelsregister

De gemeenten Den Haag, Meppel, Breda, Almere en Edam-Volendam nemen deel aan een proef met de digitale aansluiting op het nieuwe Handelsregister (NHR).
Die digitale aansluiting moet overheden helpen de lasten van ondernemers te verlichten. Die hoeven dan namelijk nog maar één keer hun gegevens aan te leveren, aan de Kamer van Koophandel zelf. Gemeenten kunnen alle gegevens vervolgens digitaal in het Handelsregister vinden. Daarmee voldoet het NHR aan het principe van de basisregistraties: eenmalig aanleveren en meervoudig gebruik van gegevens. Volgens iNUP moeten alle overheden voor 1 juli 2014 digitaal aansluiten op het NHR.

Een ‘impactanalyse’ van KING maakte de overheid deze zomer aan het schrikken: het NHR bleek bij lange na nog niet implementeerbaar. De gegevens zijn nog niet te ontvangen en gebruiken binnen gemeentelijke systemen. Projectleider Theo van den Brink van KING: “Er was veel discussie over onderwerpen als de aansluitstandaard StUF, over het aansluitproces en over de datakwaliteit. In potentie zijn er wel 300 processen waarin Handelsregister-gegevens nodig zijn. Het onderzoek naar dat binnengemeentelijk gebruik zal niet eenvoudig zijn en zal per gemeente moeten plaatsvinden. Ik roep gemeenten op om dit voorwerk nu te starten.”

De proef met de vijf gemeenten is bedoeld om geconstateerde drempels weg te nemen.

Bron: Digitaal bestuur 23 oktober 2012