Digital

Digital

Nieuws

Gemeente moet sociale media gebruiken als sociale media

David Kok, adviseur bij de gemeente Amsterdam, is dol op het doen van onderzoeken naar sociale media. Onlangs richtte hij al zijn energie op het beantwoorden van de vraag ‘Zit de online burger wel online op de gemeente te wachten?’

Hij ondervroeg daarvoor veel burger en liefst 700 reageerden en antwoordden vaak ‘ja’. Kok: “Burgers willen wel, maar hebben nog niet het besef van wat ze dan precies willen.”

De gemeente kan ook op dit punt de burger een handje helpen. Door helder te zijn en duidelijk te maken welk soort boodschappen wordt gecommuniceerd via welk kanaal.
Over een ding waren de onderzochte burgers het eens: meldingen over de openbare ruimte wil je kunnen doorgeven via sociale media – je smartphone heb je immers altijd bij je.
Kok: “Het is dan eigenlijk niet zo handig dat daarvoor ook aparte kanalen zoals Verbeterdebuurt beschikbaar zijn.”

Overigens hoeft niet alles op de schop. De gemeentelijke website blijft, zegt Kok, de startpagina voor contacten met de burger en vanaf die website verwijs je mensen naar bijvoorbeeld Twitter. Aan de sociale media mag je wel de nodige eisen stellen. Je moet bijvoorbeeld niet vervallen in de oude zend-modus, zoals een tweet met een link naar een website. Kok: “Een twitterbericht moet in heldere taal iets melden, in 140 tekens en liever nog in 120, zodat het in zijn geheel te re-tweeten is.”

Op Facebook kunnen gemeentes het beste gebruik maken van foto’s of films: “Een kort filmpje van een minuut is ideaal om burgers bij de politiek te betrekken.” Zonder foto of film valt een facebookbericht niet op.

De onderzoeksresultaten worden binnenkort volledig gepubliceerd op www.socialmediameetlat.nl.

Bron: Binnenlands Bestuur 18 september 2012