Digital

Digital

Nieuws

Agentschap NL doet succesvolle pilot met printerloos werken

Agentschap NL vindt dat organisaties printerloos zouden moeten werken en heeft daarom een gids gepresenteerd met praktische handvatten, tips en trics voor het invoeren van printerloos werken. Agentschap NL doet dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De achterliggende gedachte: verminderen van de milieudruk in de papierketen.

De opkomst van een nieuwe generatie tablets speelt een belangrijke rol. De meeste documenten zijn met een tablet te lezen en te bewerken. Waarom dan nog printen?

Toch blijk uit een pilot van Agentschap NL met printerloos werken dat het niet van je een, twee, drie geregeld is. Het vraagt (zoals alle vormen van digitaal werken) een grote organisatorische voorbereiding.

Agentschap NL heeft de resultaten van de pilot samengebracht in de handreiking Printerloos werken werkt! De tablet als vliegwiel.

De handreiking geeft organisaties inzicht in de mogelijkheden van printerloos werken en ook nog eens een stappenplan en een business case met kosten en baten.

De pilot van Agentschap NL behelsde het volgende: gedurende een half jaar kregen 35 medewerkers een iPad tot hun beschikking om hun dagelijks werk mee te doen. Het resultaat van deze gunst was per medewerker verschillend. De meesten hadden enige tijd om de iPad goed te leren kennen en gebruiken. Ook was niet iedere app voor iedere medewerker even geschikt. Het lukte een paar medewerkers om na drie maanden printerloos te werken, maar niet allemaal. Het aantal geprinte documenten was binnen een half jaar met 40 procent afgenomen.

Verdere resultaten: medewerkers gaan meer buiten kantoortijden aan de slag en gebruiken de iPad afwisselend voor werk en privé.

Conclusie van het Agentschap: werken zonder papier is nog niet voor alle medewerkers weggelegd. Een tablet is nuttig is voor hen die mobiel zijn en regelmatig vergaderen.

De handreiking (2,7 MB) vind je hier

Bron: Gemeente.nu, 7 september 2012