Digital

Digital

Nieuws

Steenrijk worden van een WOB-verzoek

Enkele Nederlandse gemeenten ontvingen twee sterk gelijkende WOB-verzoeken kort achter elkaar. Reden genoeg om de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) in te schakelen. De VNG geeft gemeenten het adies alert te zijn en beide verzoeken in behandeling te nemen.

De afzender stuurt vlak achter elkaar twee identieke verzoeken en speculeert erop dat de gemeente denkt dat het om twee keer hetzelfde verzoek gaat. Alleen het jaartal van de opgevraagde stukken verschilt bijvoorbeeld. De gemeente gooit een van de aanvragen weg, waarna de aanvrager na het verstrijken van de behandeltermijn van vier weken volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) recht heeft op een dwangsom van maximaal 1260 euro. Altijd leuk.
De VNG weet overigens niet zeker of geld de motivatie is van de afzender, daarom spreekt de VNG van “mogelijk oneigenlijk gebruik van Wob en Awb”.

De VNG vraagt gemeenten om scherp op te letten, de verzoeken goed te bestuderen en in het geval van twee bijna identieke verzoeken beide in behandeling te nemen als afzonderlijke verzoeken en op beide een gemotiveerde beslissing te laten volgen.

De vereniging weet wie de afzender is, maar maakt de naam niet publiek vanwege de bescherming van persoonsgegevens.

Juridisch valt de praktijk – hoe krom ook - niet aan te pakken. In de Awb staat niet dat de dwangsom vervalt als de overschrijding van de termijn de schuld is van de aanvrager. Gemeenten moeten dus de portemonnee trekken. De VNG weet nog niet of deze treurige ervaring aanleiding geeft tot een wetswijziging in politiek Den Haag.

Bron: Binnenlands bestuur 31 aug 2012