Digital

Digital

Nieuws

Parlementair onderzoek naar ICT-projecten overheid toch rap van start

De Tweede Kamer wil nog in 2013 komen met een eindrapport van het geplande parlementaire onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid. Tot het onderzoek werd besloten in november 2011, maar het dreigde te worden vergeten tussen andere onderzoeken en de komende verkiezingen. Vlak voor het zomerreces heeft de Kamer toch nog besloten het onderzoek met voorrang uit te laten voeren.

Voorzitter Ton Elias van de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid: “Eind augustus komen we weer bij elkaar en dan wordt de Europese aanbesteding in gang gezet.” Het onderzoek zal voornamelijk door een externe partij worden uitgevoerd.

In de parlementaire commissie zitten Bruno Braakhuis (GL), André Elissen (PVV), Wassila Hachchi (D66) en Paul Ulenbelt (SP). Geen van deze personen heeft zich in de Kamer tot dusver met ICT bemoeid. Na het reces zal de commissie worden uitgebreid.

Minister Spies zal voor eind september een lijst met alle ICT-projecten bij de overheid ophoesten en vijf projecten zullen als basis voor het onderzoek dienen. Dat onderzoek moet antwoord geven op drie vragen:
:: wat er is gerealiseerd met ICT en wat juist niet?
:: hoe heeft de overheid haar opdrachtegevende rol ingevuld en heeft de Kamer daarop toegezien?
:: hoe kan het beter op het terrein van sturing, ontwerp, aanbesteding, uitvoering en beheer?

Bron: Binnenlands Bestuur 9 jul 2012