Digital

Digital

Nieuws

Samen een burgerzakenmodule laten maken

Samenwerkingsverbanden kunnen ook samenwerken. Dat bewijzen GovUnited en Dimpact: ze gaan samen Burgerzakenmodules verwerven, software die prima zal aansluiten op de ‘zaaksystemen’ die de twee samenwerkingsverbanden al hebben draaien bij hun leden.

De Burgerzakenmodules hebben ze nodig om aan te kunnen sluiten op de toekomstige centrale GBA-database en de bijbehorende processen te kunnen ondersteunen. GovUnited en Dimpact samen hebben ongeveer veertig leden die samen een nieuwe generatie software voor gemeentelijke digitale dienstverlening hebben gerealiseerd.

Gov en Dimpact gaan beide uit van zaakgericht werken, waarbij – aldus het blad Binnenlands Bestuur, “aanvragen, meldingen en beslissingen voor alle gemeentelijke medewerkers toegankelijk zijn”.
De aan te schaffen Burgerzakenmodules zullen dan ook aansluiten op de zaaksystemen van Dimpacy en Gov. Woordvoerster Claudia Vermeulen: “Onderdelen zoals lokale en landelijke documentenopslag, contactenregistratie en informatie doorzetten, zijn functionaliteiten die gemeenten doorgaans al in huis hebben in hun zaaksysteem. De efficiencyvoordelen komen erop neer dat je geen dingen dubbel koopt en onderhoudt.”

In de loop van 2012 zullen Dimpact en GovUnited een programma van eisen opstellen.
In 2013 moet de boel worden opgeleverd. Het programma modernisering GBA (mGBA) is ietwat vertraagd en zal tussen juni en oktober 2013 opleveren. De uitrol over alle gemeenten duurt tot eind 2016.

Bron: Digitaal bestuur 27 juni 2012