Digital

Digital

Nieuws

Gemeenteraden begrijpen digitaal werken niet

De meeste gemeenteraden in Nederland hebben geen enkel idee van de potentie of de gevolgen van digitaal werken. Dat stekt het adviesbureau Necker van Naem op basis van een onderzoek onder de Nederlandse raadsgriffiers. Gevolg is dat digitaal werken wordt ingevoerd zonder beleid en zelfs zonder projectplan. In veel gevallen mag een werkgroepje wat hobbyen met digitaal werken.
Uit het onderzoek blijkt dat maar de helft van de raadsgriffiers de mogelijkheden ziet van digitaal werken, zoals directe communiceren met burgers en een bijdrage van burgers aan het debat. Dat is jammer, vindt Necker van Naem, want digitale informatie zal in de nabije toekomst nog directer en sneller het politiek spel beïnvloeden.
Nu al volgen burgers een raadsvergadering op internet en oefenen ze via social media zoals Twitter invloed uit op lokale politici. Ook zorgen belangengroepen via kanalen als Youtube op een slimme manier voor veel weerstand tegen bestuurlijke plannen.

Necker van Naem noemt dit slechts ‘een voorbode’ en voegt daar ietwat pathetisch aan toe: “Kunnen burgers straks direct interrumperen tijdens een raadsvergadering? Vergaderen we over tien jaar nog steeds in een gemeentehuis? Bestaat de gemeenteraad in zijn huidige vorm dan nog wel?”

In de ambtelijke organisatie zijn de werkprocessen vaak nog niet ingericht om digitaal werken voor de raad mogelijk te maken. In veel gemeenten bestaat digitaal werken voor de raad uit het beschikbaar stellen van iPads. Dat heeft grote gevolgen voor de werkwijze van raadsleden en griffie. Die gevolgen worden nogal onderschat.

Digitaal werken vraagt om het herijken van de manier waarop gewerkt wordt, stelt Necker van Naem. Welke processen leiden tot besluitvorming in de gemeenteraad? Bij al die processen spelen zaken als geconcentreerd werken aan een raadsvoorste, creatieve ideeën spuien voor nieuw beleid, voor en tegens van een standpunt in kaart brengen, gezamenlijk afwegingen maken, kiezen en beslissen een grote rol. Het zijn vrij normale taken in een kennisintensieve organisatie als een gemeente.

De snelheid en kwaliteit waarmee mensen deze activiteiten uitvoeren is afhankelijk van hun eigen competenties, maar ook van de omgeving waarin ze werken en de vormgeving hiervan. Dit biedt kansen. Denk eens, aldus Necker van Naem, aan crowdfunding of aan interactieve besluitvorming door het gebruik van internettechnologie.

Bron: Werken20.nl juni 2012