Digital

Digital

Nieuws

Overheid zit nog steeds in de maag met archieven

Het inlopen van de honderden kilometers achterstand (‘werkvoorraad’) aan papieren archieven bij de overheid schiet niet op. In 2011 is maar 8,2 kilometer weggewerkt. Het ministerie van BZK ziet zich genoodzaakt meer capaciteit in te zetten.

Doc-Direkt, de batenlastenorganisatie van BZK die verantwoordelijk is het opruimen van ruim 800 kilometer archief, streeft naar 30 kilometer per jaar. In dat tempo kan het belangrijkste deel van de achterstanden, 300 kilometer uit de periode 1976 - 2005 die intensief moet worden bewerkt, binnen tien jaar verdwenen zijn. Aan digitalisering doet Doc-Direkt overigens niets.

De conclusie na het eerste jaar is dat Doc-Direkt minder verwerkt dan er jaarlijks bijkomt. De achterstanden lopen dus op!

Doc-Direkt is een samensmelting van de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) en DIV-medewerkers van allerlei ministeries. Dat leidt niet direct tot een gestroomlijnde aanpak, om het zacht uit te drukken, schrijft minister Spies in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2011:
“Doc-Direkt heeft een langere aanloopfase nodig gehad om tot volledige productie te komen, onder meer omdat het aanbod vanuit de ministeries achterbleef, de archieven intensievere bewerking vergden en er nog onafgeronde projecten lagen van de voorlopers van Doc-Direkt.”

De minister heeft een tussentijdse evaluatie bevolen waaruit moet blijken of meer mensen nodig zijn. Momenteel werken 160 mensen voor Doc-Direkt.

Bron: Binnenlands bestuur 15 mei 2012