Digital

Digital

Nieuws

Grote ICT-projecten duren langer maar zijn niet duurder

De grote en risicovolle ICT-projecten bij de overheid hebben nog steeds last van grove overschrijdingen van de planning, maar vallen veel minder vaak duurder uit dan begroot. Dat schrijft Binnenlands Bestuur.

Eind 2011 liepen er 49 grote ICT-projecten bij Rijksoverheid en ZBO’s, schrijft minister Spies in haar Jaarrapportage Bedrijsvoering Rijk. Dat waren er vijf meer dan eind 2010.
De kosten van deze projecten zijn onder controle, schrijft de minister (of een van haar ambtenaren), en “het Rijk slaagt er beter in om de risico’s van grote projecten in te perken.”

De jaarrapportage zwijgt over de doorlooptijd van de projecten en daar heeft Binnenlands Bestuur toen maar eens nauwkeurig naar gekeken: “Een vergelijking van de lijst projecten met die van vorig jaar laat zien dat de ‘actuele schatting einddatum’ in een dozijn gevallen tussen de 3 en de 12 maanden is opgeschoven.”

Er zijn ook een paar projecten eerder klaar, maar niet omdat ze succesvol zijn verlopen. Voorbeeld: Dddoor de fusie van de ministeries van EZ en LNV is het project ‘E-procurement en Finance’ versneld afgerond zodat “verdere ontwikkelingen in breder verband kunnen wordenvoortgezet”.

Bron: Binnenlands Bestuur 14 mei 2012