Digital

Digital

Nieuws

“De gemeentelijke identiteit zit niet in je applicaties”

Tof Thissen, directeur van KING (KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten), liet zich in april interviewen door Binnenlands Bestuur. Het interview ging vooral over het feit dat alle gemeenten in Nederland uniek zijn, maar dat uniek zijn heeft niets te maken met het hebben van eigen ICT-voorzieningen. Een paar citaten.

Over bestuurders van gemeenten:
“Die bestuurders zijn helaas vaak pas geïnteresseerd in ICT als het fout gaat.”

Over ICT-samenwerking van alle Nederlandse gemeenten:
“Gemeenten hebben nog altijd het idee dat ze er zelf voor staan en dat hun identiteit ligt in het hebben van hun eigen soft- en hardware. Maar als je door je oogharen kijkt zie je nauwelijks verschillen in informatieverwerking en -voorziening. Dus moet het gewoon gestandaardiseerd en geharmoniseerd. Veel gemeenten zijn daar enthousiast over, we hebben een business case klaar, we hebben een projectleider en er zijn samenwerkingsverbanden die zeer geïnteresseerd zijn.”

Over de gemeentelijke identiteit:
“Die zit niet in je applicaties en je ICT, die zit in je gemeentelijke dienstverleningsproces, in de manier waarop je verstaat wat groepen in de samenleving en individuele burgers en bedrijven nodig hebben en wat je dan aan dienstverlening moet accomoderen. Dáár zit jouw identiteit. De backoffice zou je bijvoorbeeld kunnen organiseren als een netwerk van regionale shared service centra. En daarbovenop zou je gestandaardiseerde logische processen, geharmoniseerd met elkaar, moeten plaatsen, zodat ook nieuwe wetgeving veel makkelijker te implementeren is. Nu moet dat vaak op 415 plekken en zorgt dat voor hoofdbrekens.”

Over de rol van KING:
“Enthousiasmeren, overtuigen , draagvlak zoeken en toewerken naar het opdrachtgeverschap namens die 415 gemeenten of een voorhoedegroep daarvan. Een ICT-bedrijf kwam hier laatst vissen naar een opdracht en ik zei: regel maar een bouwcombinatie; zoek je grote broers maar eens op. En kom dan met een aanbod. Je weet wat we willen met die basisgemeente.”

Over leveranciers:
“Ik heb altijd gedacht dat leveranciers het makkelijker vinden om 415 keer hetzelfde kunnen verkopen dan dat ze één keer voor 415 gemeenten iets groots maken. Maar ik ben langzamerhand tot de conclusie gekomen dat die leveranciers het ook veel prettiger vinden als ze via standaarden en een schaalvergroting succesvoller zijn. Want de mislukkingen kleven ook aan hen.”

Bron: Binnenlands bestuur 10 april 2012