Digital

Digital

Nieuws

Overheden ontwikkelen zelden een strategie voor sociale media

Nederlandse overheidsinstanties zoeken naar nut en noodzaak van het gebruik van sociale media, maar hebben zelden een strategie op dit gebied. Dat constateert Ernst & Young op basis van een onderzoek onder 934 ambtenaren. Een derde deel van de overheidsorganisaties gebruikt helemaal geen social media. De rest past ze vooral toe in proefprojecten.

De ondervraagde ambtenaren zijn over het algemeen beter op de hoogte van de mogelijkheden van sociale media (zoals Twitter en Facebook) dan hun collega’s - het zijn beleidsadviseurs en IT-professionals. Zij zien enorme mogelijkheden en weten zeker dat de social media over vijf jaar niet meer weg te denken zijn uit hun dienstverlening, partcicipatie en werving.

Bij de overheidsinstanties die nu wel een social media-strategie hebben is die vaak niet eens bekend in de organisatie.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de respondenten hun organisaties naïef vinden als het gaat om het inschatten van risico’s van sociale media. “Dan gaat het bijvoorbeeld om de vraag wie er wat namens de organisatie naar buiten mag brengen”, verklaart Guill van den Boom van Ernst & Young. Bij nieuwe ontwikkelingen schatten de organisaties de risico’s vaak goed in, maar bij sociale media is dat niet het geval. Risicoanalyses zijn uitzondering.

Er zijn wel mooie voorbeelden van het gebruik van sociale media: “Neem de wijkmonitor in de gemeente Den Haag, waar men reageert op vragen en opmerkingen van burgers. Bij veel gemeenten die met social media beginnen is het vooral eenrichtingsverkeer. Dan zie je dat er alleen plannen of besluiten worden gecommuniceerd.”

Bron: Binnenlands bestuur 16 april 2012