Digital

Digital

Nieuws

Gemeenten ‘krijgen’ gezamenlijke informatiebeveiligingsdienst

VNG en KING onderzoeken de mogelijkheid een eigen beveiligingsdienst op te zetten om de informatiebeveiliging van gemeenten beter te kunnen regelen. Dat besluit hebben ze genomen op basis van een onderzoek van bureau Gateway (BZK) naar de Diginotar-kwestie en de vele informatielekken bij gemeenten.

Bart Drewes van de VNG: “Er is een functie nodig die allerlei initiatieven op beveiligingsgebied vertaalt naar de gemeentelijke rol. Ook op basis van de geluiden die we zelf horen kunnen we zeggen dat er behoefte is aan zo’n dienst.”

Verschillende partijen houden zich nu al bezig met informatiebeveiliging bij gemeenten, zoals Govcert (onderdeel van het Nationaal Cyber Security Centrum), Logius (beheert DigiD), NOREA en het RDW.

Drewes: “Je ziet allerlei ketens op dat gebied, maar gemeenten heben een soort coördinator nodig voor de afhandeling van incidenten. Je kunt zoiets beter collectief doen dan 415 keer in je eentje.”

Voor de zomer komt er een voorstel voor de opzet en de financiering van de nieuwe dienst.

Bron: Binnenlands bestuur 2 april 2012