Digital

Digital

Nieuws

Ambtenaren moeten voorzichtig zijn met sociale media

Ook ambtenaren hebben vrijheid van meningsuiting, zegt minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken), maar ze moeten niet vergeten dat ze ambtenaar zijn, zeker niet als ze actief zijn op internet. In februari ontstond ophef op het ministerie van Rosenthal omdat André Haspels, ambassadeur in Zuid-Afrika, de website van de stichting Nederland Bekent Kleur op Facebook had ‘geliked’. Deze stichting is een uitgesproken tegenstander van de PVV en het ‘like-je’ van Haspels was voor de PVV voldoende aanleiding om minister Rosenthal, de baas van de ambassadeur, te vragen om maatregelen.

De minister deelde een standje uit aan zijn ambassadeur, want ‘de heer Haspels had zich moeten onthouden van het publiekelijk uitspreken van een dergelijk persoonlijk politiek oordeel op zijn persoonlijke Facebook-pagina.’

D66 stelde Kamervragen over de kwestie en als antwoord daarop heeft Rosenthal richtlijnen laten formuleren voor de ambtenaren van zijn departement, als die zich willen profileren via sociale media, forums of andere internettoepassingen.

Een ambtenaar mag zeggen wat hij wil, zolang hij de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van zijn dienst daarmee niet dwarsboomt, schrijft de minister. Het is zijn eigen verantwoordelijkheid om deze afweging te maken. Om de ambtenaar toch wat helderheid te geven, formuleert Rosenthal de criteria die de ambtenaar moet toepassen:

- de afstand tussen de functie van de ambtenaar en het beleidsterrein waarover hij zich uitlaat
- de politieke gevoeligheid
- het tijdstip van de uitspraken
- de manier waarop de uitspraken zijn gedaan
- de voorzienbaarheid van de schadelijkheid van de uitspraken
- de ernst en duur van de problemen die de uitspraken veroorzaken voor de dienstvervulling van de ambtenaar of het functioneren van de openbare dienst

Bron: inoverheid.nl 27 maart 2012